Don Boskov center Celje

O programu

Komu je namenjen

Program PUM – o je namenjen vsem mladim od 15 – 26 leta starosti. Vključi se lahko kdor koli, ki ima na Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje status brezposelne osebe ali iskalca/ke zaposlitve.

V programu, se mladostnikom nudi podpora pri dokončanju/zaključku šolanja, iskanju zaposlitve, premagovanju izzivov in razreševanju osebnih stisk mladostnikov. PUM-O udeležencem omogoča, da si postavijo karierne cilje ter pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, pomembne za dosego lastnih ciljev.

V programu je mladostnik lahko 10 mesecev, vključi se lahko kadarkoli med letom. Ob vključitvi mladostnik sklene pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje, na podlagi katere je upravičen do dodatka za prevoz in aktivnost.

Metode dela

Vsak mladostnik pri vključitvi skupaj z mentorjem izdela svoj individualni načrt, ki ga skuša v največji meri uresničiti.

Poleg individualnega dela, ki je prilagojeno posameznikom in njihovim potrebam, pa program sestoji tudi iz projektnega dela, ki mladim omogoča udejstvovanje na raznih področjih in urjenju v ročnih spretnostih.

 

Temeljna oblika izpeljave je učni projekt, ki vključuje:

 • izbirno projektno delo,
 • osebne učne projekte in
 • interesne dejavnosti.

Cilji

 • Spodbujanje mladih pri vključevanju pri pridobivanju formalne izobrazbe
 • Pomoč pri zaključevanju oziroma nadaljevanju izobraževanja
 • Razvijanje poklicne identitete (iskanje zaposlitve, razvoj kompetenc, povezovanje z delodajalci)
 • Kreativno preživljanje prostega časa
 • Spodbujanje in učenje veščin kritičnega razmišljanja
 • Razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti
 • Vključevanje na trg dela
 • Razreševanje osebnih stisk