Don Boskov center Celje

Metode dela in cilji

Metode dela

Vsak mladostnik pri vključitvi skupaj z mentorjem izdela svoj individualni načrt, ki ga skuša v največji meri uresničiti.

Poleg individualnega dela, ki je prilagojeno vsakemu posamezniku in njegovim potrebam, pa program sestoji tudi iz projektnega dela. Ta  mladim omogoča udejstvovanje na različnih področjih in razvijanju mnogih spretnosti in veščin.

Temeljna oblika izpeljave je učni projekt, ki vključuje:

 • izbirno projektno delo,
 • osebne učne projekte in
 • interesne dejavnosti.

Cilji

 • Spodbujanje mladih pri vključevanju v izobraževanje
 • Pomoč pri nadaljevanju ali zaključevanju izobraževanja
 • Razvijanje poklicne identitete (iskanje zaposlitve, razvoj kompetenc, povezovanje z delodajalci)
 • Vključevanje na trg dela
 • Razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti
 • Spodbujanje in učenje veščin kritičnega razmišljanja
 • Razreševanje osebnih stisk
 • Kreativno preživljanje prostega časa